brosjyre for folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Brosjyre

Brosjyren er ment for barn på andretrinnet samt deres foresatte.
Ved å bruke tegneserie som medium, blir innholdet mer lettfattelig for barna.

Illustrasjoner/Layout ved Tonje Gjelsten/Pxls